Veelgestelde vragen

Lees hier de veelgestelde vragen over het SimSE-meetinstrument

Inhoud

Is er een relatie met ICF?

Zowel de gekozen arbeidscompetenties als de manier waarop ze worden bevraagd zijn geïnspireerd op ICF. We hebben er echter bewust voor gekozen om maar vijf generieke arbeidscompetenties te bevragen, om ruimte te maken voor de andere thema’s op vlak van persoonlijk welbevinden, sociale inclusie en levenskwaliteit. Dit betekent dat het SimSE meetinstrument ICF niet kan vervangen.

Wie/wanneer bevragen

Kan de bevraging voor alle doelgroepmedewerkers gebruikt worden, of enkel voor statuut maatwerk en LDE?

De tool kan gebruikt worden voor alle doelgroepmedewerkers bij wie jullie de impact van tewerkstelling willen opvolgen, ongeacht zijn of haar statuut. Dus ook voor vb. artikel 60, werkervaringsstage, beroepsverkennende stage, werkstraf, kwetsbare vrijwilliger,…

We stellen wel een minimale trajectduur van 6 maanden voor, zodat er voldoende tijd tussen 2 metingen kan worden voorzien. Het is bij deze korte trajecten ook altijd belangrijk om een laatste meting te doen vlak voor afsluiting van het traject.

Vanwaar de keuze om de bevraging te koppelen aan het POP gesprek?

Allereerst is dit enkel onze suggestie, elke organisatie kan zelf bepalen in hoeverre dit haalbaar en wenselijk is. We zien zelf volgende voordelen:

  • ondersteuning van DGMDW bij het invullen van de vragenlijst
  • soortgelijke thema’s komen aan bod, bevraging kan leidraad zijn voor het gesprek
  • mogelijkheid tot nazorg tijdens het gesprek, de bevraging raakt gevoelige thema’s
  • zowel POP gesprek als bevraging vinden idealiter één keer per jaar plaats

Het zou heel interessant zijn om sociale impact ook op lange termijn op te volgen, ook nadat mensen uit SE vertrokken zijn.

Absoluut. Als jullie zelf manieren hebben om in contact te blijven met DGMDW, kan je hen zeker blijven vragen om de bevraging in te vullen. Samen met de koepels willen we ook mogelijkheden voor een structurelere aanpak in samenwerking met het reguliere circuit bekijken.

Gebruik

Is er een jaarlijkse kostprijs verbonden aan het gebruik van de vragenlijsten of het dashboard?

Voorlopig blijft UCLL het beheer en onderhoud gratis voorzien. Op termijn bekijken we samen met de koepels een samenwerkingsovereenkomst om deze producten blijvend aan te kunnen bieden. Mogelijk zal er op dat moment een zeer beperkte licentie-kost aangerekend worden per organisatie. Hoe dan ook zullen we hier tijdig over communiceren.

Kan je het instrument eerst uittesten?

Je kan er zeker voor kiezen om de tools in een testfase uit te proberen. Als je hier interesse in hebt mag je ons via eva.wuyts@ucll.be en stijn.custers@ucll.be een mailtje sturen en dan voegen we jouw organisatie toe aan de digitale bevraging. Als je dan beslist om niet meer mee te doen, kan je ons altijd weer contacteren om jouw organisatie te schrappen.

Kan ik verschillende projecten of afdelingen binnen een organisatie apart registreren?

Dat kan zeker. Vermeld dit in je mail naar ons.

Hoelang kunnen we het instrument gebruiken?

De bevraging blijft permanent beschikbaar tenzij hier een andere aankondiging over verschijnt.

Is er een specifieke timing tegen wanneer de eerste vragenlijsten moeten worden ingevuld?

Neen. Zodra jouw organisatie is toegevoegd (contacteer ons hiervoor!), heb je toegang tot het instrument. Verder bepaal je zelf wanneer je effectief van start kan en wil gaan