Over ons

Over SimSE

De SimSE-instrumenten en deze website zijn het resultaat van 3 jaar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in het project ‘PWO SIM’ (2017 – 2020) aan de hogeschool UC Leuven-Limburg.

Doel van dit actie-onderzoek was de sociale impact van de sociale economie in Vlaanderen zichtbaar en meetbaar maken. Door het ontwikkelen van methodieken trachten we organisaties hierin te ondersteunen, zowel in het meten van hun impact als bij het implementeren van een impactgerichte (organisatie)cultuur. Op die manier hopen we de sector van de sociale economie te versterken.

Impact samen mét en voor de sector

In het SimSE-onderzoek werkten we nauw samen met de drie koepels in de sociale economie: Groep Maatwerk, HERWIN en de koepel Lokale Diensteneconomie. Samen met hen en vele leden-organisaties kwamen de SimSE-instrumenten tot stand. Zo zorgen we ervoor dat de SimSE-instrumenten breed inzetbaar zijn, aangepast aan de noden van de sector.

Maak kennis met het SimSE-team

Ilse Van den Berckt

Ilse is econoom, onderzoeker en coördinator sociaal ondernemerschap bij het expertisecentrum Smart Organisations. Zij bestudeert reeds jaren, hoe sociaal-innovatief en duurzaam ondernemen zich uit in nieuwe businessmodellen. Daarnaast is ze gecertificeerd trainer, coach en bemiddelaar en begeleidt ze reeds meer dan 10 jaar organisaties en leidinggevenden naar een wendbare, gezonde en impactgerichte onderneming.

Eva Wuyts

Eva is sinds 2018 verbonden aan het expertisecentrum Smart Organisations waarin zij onderzoek voert naar sociale impact. Naast deze onderzoeksactiviteiten is Eva verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de impactevaluatie van vzw ArmenTeKort. Haar expertise omtrent M&E in ontwikkelingssamenwerking deed ze daarnast op in een Advanced Masters Development Evaluation & Management.

Stijn Custers

Stijn is sociaal werker, socioloog en onderzoeker sociale impact aan het expertisecentrum Smart Organisations. Hij is geïnteresseerd in het ondersteunen van praktijkorganisaties in sociale en digitale innovatie en het implementeren van impactgericht werken. In verschillende onderzoeken deed hij directe ervaring op in het evalueren van praktijkgerichte interventies en het opzetten van een sociale impactmeting.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

We bieden de volgende samenwerking aan rond sociale impact:

  • Onderzoek
  • Dienstverlening (een trajectbegeleiding, vorming, opleiding, …)
  • Lezingen, workshops, …

Onze andere projecten

POM West-Vlaanderen (2020 – ’21): Studie naar de meerwaarde van arbeidszorg als instrument binnen een flexibel en inclusief arbeidsmarktbeleid.

PWO Wicked Evaluatie (2020 – ’22): Een intern praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject over het evalueren van impact bij complexe veranderingsprocessen.

INTERREG VISES (2016 -’19): We waren partner in dit Europees project over sociale impact in de sociale economie.

VELO Vzw Leuven (2020): In kader van de oproep van WSE ondersteunen we Velo vzw in hun kwaliteitsbeleid en de zoektocht naar een gepast kwaliteitslabel.